Liên hệ

Trường PTDTNT THCS Lũng Cú

Địa chỉ: Trường PTDTBT THCS Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Hiệu Trưởng: Phạm Thị Tuyển
Điện thoại: 01255002623

Email: